Focus op de fundering van het bedrijf: de klant

Hoe kom je erachter wat jouw klant van jou verwacht: door naar hem of haar te luisteren. Als je dat goed doet, zal de klanttevredenheid en daarmee de loyaliteit stijgen, het gewenste klantportfolio groeien, de omzet stijgen en de positie binnen de markt verstevigen.

Daarnaast zal je besparen op uitgaven door gerichter te kunnen investeren in communicatie, (interne) processen en technologie. Verleg je tijd, geld en focus op klanttevredenheid en verstevig daarmee de relatie met je bestaande én toekomstige klanten.

Onze werkwijze

Gaat jouw bedrijf voor een toekomstbestendige, bedrijfsbrede focus op klantgerichtheid en klantgericht werken? Dan hebben we het volgende programma samengesteld, bestaande uit drie onderdelen:  

1) Inventarisatie
K = (W+S) - V
Wat is de uitkomst tussen verwachting en werkelijkheid
en waar kan het beter?

We creëren een profielschets van jouw A-klant op basis van de 80/20 regel en inventariseren de huidig aangeboden klantreis. Op basis hiervan analyseren we het standpunt van de klanten die passen binnen dit profiel door middel van kwalitatief klantonderzoek. Vervolgens wordt in kaart gebracht waar aanpassingen binnen het proces, de communicatie of de technologie nodig zijn voor een optimale klantbeleving. Dit wordt aangeboden in de vorm van een adviesrapport en concreet actieplan.

2) Implementatie
Maximaal resultaat

Na het bepalen van de strategie omtrent klantgericht werken, zal Customer Creation als programmamanager de benodigde implementatie trajecten op basis van het opgestelde actieplan de implementatie begeleiden en overzien. Dit zal leiden tot het optimaal bereiken van de gewenste doelen.

3) Borging
Toekomstbestendige klantfocus

Voor een échte klantfocus mindset door de gehele organisatie, is bewustwording bij de medewerkers van hun invloed op de klanttevredenheid van essentieel belang. Daarnaast is het noodzakelijk dat de werkzaamheden die ze verrichten ten behoeve van de klant, uitgevoerd worden met de klant in het vizier.

Daarom bieden we als derde onderdeel van het programma de training "klantfocus mindset met NLP". Daarbij ligt de focus op het herkennen van de vraag vanuit de klant en hier op juiste manier op in te spelen. Door inzet van NLP kan echte gedragsverandering worden gerealiseerd en is het bedrijf toekomstbestendig klantgericht.

De overeenkomst tussen de kwaliteiten en meerwaarde van jouw bedrijf en
de kwaliteiten en meerwaarde van jouw ideale klant, dat is voor ons het uitgangspunt

Ga aan de slag met het creëren van een unieke klantstrategie voor een sterke klantrelatie tussen jou en je meest waardevolle klanten. Stop met het verspillen van tijd, investering en energie aan het bedienen van klanten die veel vragen en weinig opleveren. Voor het gemak nog even de volgende cijfers op een rij. Bij klanten die op de juiste manier bediend worden is er:  

-         94% kans dat deze klant een herhalingsaankoop doet
-         88% kans dat deze klant meer producten en/of diensten afneemt
-         81% kans dat deze klant het bedrijf bij anderen, soortgelijke klanten aanbeveelt

Waarom wachten, ga er vandaag al mee aan de slag!